Gemensam utvecklingsgrupp 18 december – om våldsförebyggande arbete

Temat för Gemensam utvecklingsgrupp den 18 december är ett stadsövergripande våldsförebyggande arbete, där Lisa Norén, koordinator våldsförebyggande arbete, presenterar och håller i en workshop. Dessutom får vi veta mer om Code_X, som matchar högfungerande personer i autismspektrat ut i arbetslivet i tech-branschen.

Tid: måndagen den 18 december, klockan 13.30-15.30
Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8 och digitalt: så här kopplar du upp dig på Webex Meetings, pdf.

Möteslänk 18 december. Mötesnummer: 2742 266 2439

Tema: våldsförebyggande arbete

Lisa Norén, koordinator våldsförebyggande arbete, presenterar Helsingborgs stads satsning på att utveckla ett stadsövergripande våldsförebyggande arbete. Arbetet leds av samhällsstrateger på stadsledningsförvaltningen och en koordinator för det våldsförebyggande arbetet från socialförvaltningen, och målet med arbetet är att utveckla och samordna ett våldsförebyggande arbete som når samtliga invånare i Helsingborg.

I det arbetet genomför vi en kartläggning för att ge en bild över hur det våld som Helsingborgarna möter ser ut, men även att ge en bild över vilka insatser som idag görs för att förebygga våld.

Utifrån detta är vi tacksamma för att ha blivit inbjudna till Gemensam utvecklingsgrupp, för att tillsammans öka vår förståelse för hur våldet som Helsingborgs invånare möter. Vi kommer att inleda med en presentation av vårat arbete, och sen fortsätta med en workshop där vi tillsammans utforskar vilket våld som förekommer i Helsingborg samt tankar om vad som behövs för att förebygga våld.

Övriga frågor

  • Code_X hjälper högfungerande personer i autismspektrat, som har ett eller har rätt till ett LSS-beslut och som har kunskap som passar i tech-branschen (till exempel programmering, gaming, IT-säkerhet, grafik, 3D-printing, app-utveckling och så vidare) ut i arbetslivet på praktikplats, utifrån sina egna förutsättningar. (Conny Gunnarsson och Annica Petersson)
  • Rekrytering med brukardelaktighet tar ett nytag på socialförvaltningen inför 2024 (David Bergström)

Kommande möten våren 2024

Under våren fortsätter vi att samverka mot sociala tjänster vid följande tillfällen (preliminärt).

  • 22 januari
  • 26 februari
  • 18 mars
  • 15 april
  • 20 maj

Skicka gärna in förslag på teman inför våren till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Avbryt

Lämna en kommentar