Gemensam utvecklingsgrupp 18 januari – om idéburet offentligt partnerskap (IOP)

På årets första Gemensamma utvecklingsgrupp kommer vi att ha temat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Tora Törnquist från Nätverket - idéburen sektor Skåne berättar om hur föreningar kan skriva samarbetsavtal med offentliga verksamheter och vad som är bra att tänka på.

På grund av coronarestriktionerna kommer det att bli ett rent webbmöte via Teams. Är du osäker på hur du ansluter till mötet kan du koppla upp dig och testa runt klockan 13.15. Kontakta David Bergström på 073-231 13 23 om det inte fungerar.

Tid: måndagen den 18 januari, klockan 13.30-15.30
Plats: Teams-möte

Tema Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

  • Tora Törnquist från Nätverket – idéburen sektor Skåne berättar om vad IOP innebär för parterna.
  • Exempel från föreningar som har/har haft IOP-avtal

Övriga frågor

  • Coronapåverkan
  • Socialnämndens mål 2022

Kommande möten, våren 2021

  • 15 februari: Tema ej klart
  • 15 mars: Nära vård (Lotta Green Dahlberg, processledare för vårdsamverkan) + anhörigstöd (Shirin Nilsson, anhörigsamordnare på vård- och omsorgsförvaltningen)
  • 19 april: Våld i nära relation (Familjevåldsenheten)
  • 17 maj: Suicidprevention (Linnéa Hasslin, samordnare för suicidprevention)

Teman vi jobbar på, där deltagare och datum inte är klara är just nu delaktighet för ungdomar och hederskultur.

Skicka gärna in ytterligare förslag på teman till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *