Gemensam utvecklingsgrupp 18 oktober – om hur socialtjänst blir sociala tjänster

På mötet den 18 oktober ska vi ta ett helhetsgrepp om hur socialförvaltningen jobbar med utveckling av framtidens sociala tjänster genom stadens satsning på innovation och stadsmässan H22.

Tid: måndagen den 18 oktober, klockan 13.30-15.30
Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8 (och digitalt: så här kopplar du upp dig på Webex Meetings, pdf)

Tema: Från socialtjänst till sociala tjänster

Vi drar nytta av H22 och det är vårt avstamp till att Helsingborg är stället där vi känner stolthet för att vi tillsammans skapar framtidens sociala tjänster. Socialförvaltningen har under tre år fått 12 miljoner att satsa på nya innovationer genom satsningen på H22. Men vad får pengarna gå till och vad är en innovation? Hur har vi använt pengarna hittills?

Hur skulle du vilja att sociala tjänster ser ut i framtiden och var skulle du vilja få ta del av dem?

Emelia Nordström, H22-koordinator på socialförvaltningen, berättar om vad H22 är och hur du kan bli delaktig i stadsmässan sommaren 2022. Martina Barte, socialförvaltningens innovationsledare,  pratar om vad som är en innovation och hur vi kan tänka innovativt tillsammans. Gustav Backhans presenterar några av socialförvaltningens innovationsprojekt.

Kommande möten hösten 2021

  • 15 november – om samverkan mellan kommun och region
  • 20 december – om jobb först för personer med missbruk

Skicka gärna in förslag på teman inför våren till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Minnesanteckningar

Avbryt

Lämna en kommentar