Gemensam utvecklingsgrupp 19 december – om socialnämndens mål

Under våren 2021 var Gemensam utvecklingsgrupp med och jobbade fram socialnämndens mål för 2022. Hur har det blivit? Hur kan vi utveckla detta inför kommande år? Politikerna från socialnämndens presidium besöker oss och utvärderar.

Tid: måndagen den 19 december, klockan 13.30-15.30
Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8 (och digitalt: så här kopplar du upp dig på Webex Meetings, pdf)

Tema: socialnämndens mål

  • Socialförvaltningens kvalitetschef Gunilla Christiansson kommer, tillsammans med socialnämndens ordförande Julia Leliévre (M), andre vice ordförande Mats Rosdahl (S) och tillträdande ordförande Mathilda Hjelm (M).

Övrigt

  • Socialnämnden vill förbättra uppföljningen av föreningsbidrag. Vilken effekt får de närmare 10 miljonerna som nämnden fördelar för invånarna? Hur kan en sådan återrapportering se ut, utan att det innebär ökad dokumentation eller administration för föreningarna? Uppföljning från mötet i november.
  • Hälsodag på Gröningen – För några år sedan hade vi en gemensam hälsodag på Gröningen 17 maj. Finns det intresse att ta upp den igen inför 2023?

Kommande möten våren 2023

Under våren fortsätter vi att samverka mot sociala tjänster vid följande tider. Vi återkommer med teman och övrigt innehåll så snart det är klart.

  • 16 januari
  • 13 februari
  • 20 mars
  • 17 april
  • 15 maj

Skicka gärna in förslag på teman inför våren till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Avbryt

Lämna en kommentar