Gemensam utvecklingsgrupp 20 maj – om att mäta föreningslivets effekter

På Gemensam utvecklingsgrupp 20 maj kommer vi att prata om hur föreningslivet kan mäta effekter av sin verksamhet, för att kunna visa hur den kompletterar offentliga verksamheter.

Tid: måndagen den 20 maj, klockan 13.30-15.30
Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8 och digitalt: så här kopplar du upp dig på Webex Meetings, pdf.

Tema: mäta föreningslivets effekter

  • Martina Barte, innovationsledare och Paulina Lindborg, ekonom från socialförvaltningen pratar om vad effekthemtagning är och vilka olika verktyg man kan använda för att mäta effekter.
  • Anna Balkfors från Ramboll pratar om en ny internationell standard (ISO) för effekter i socialt arbete.

Övriga frågor

  • Utvärdering av hälsodagen 17 maj.

Kommande möten våren 2024

Under våren fortsätter vi att samverka mot sociala tjänster vid följande tillfällen.

  • 17 juni – om folkhälsa (Elin Turesson, samhällsstrateg social hållbarhet, Helsingborgs stad och Nathalie Johansson Billing, strateg Hej främling)

Kommande mötesdatum hösten 2024

  • 16 september
  • 21 oktober
  • 18 november
  • 16 december

Skicka gärna in förslag på teman inför hösten till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Avbryt

Lämna en kommentar