Gemensam utvecklingsgrupp 20 mars – om formeringsresan mot sociala tjänster

Under 2022 pratade vi på Gemensam utvecklingsgrupp om hur vi kan gå från socialtjänst till sociala tjänster; som är förebyggande, tillgängliga och fokuserade på individens behov. Nu är det dags att ta nästa steg tillsammans – formeringsresan som ska göra detta möjligt.

Tid: måndagen den 20 mars, klockan 13.30-15.30
Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8 (och digitalt: så här kopplar du upp dig på Webex Meetings, pdf)

Tema: formeringsresan mot sociala tjänster

  • Amanda Ricketts och Hampus Edström kommer och håller en miniworkshop. Socialförvaltningens resa för att ge mer tillgängliga sociala tjänster pågår och det här blir ett av de tillfällen där vi tillsammans skapar förslaget till hur vi kan göra detta möjligt.Vi använder oss av våra olika erfarenheter och kompetenser och tar fram ett förslag på hur en invånarvänlig socialtjänst ska se ut. Vår ambition är att under våren ta fram ett förslag som underlättar och möjliggör hållbara lösningar för invånare, medarbetare och samarbetsparter. Har du haft kontakt med socialtjänsten, själv eller som anhörig? Brukar du samarbeta med socialtjänsten? Är du engagerad i civilsamhälle eller har allmänt ett intresse för sociala frågor? Kom och var med!

Övrigt

  • Hälsodag på Gröningen – För några år sedan hade vi en gemensam hälsodag på Gröningen 17 maj. Finns det intresse att ta upp den igen inför 2023?

Kommande möten våren 2023

Under våren fortsätter vi att samverka mot sociala tjänster vid följande tider.

  • 17 april – om hemlöshet
  • 15 maj – om förebyggande arbete med ungdomar

Skicka gärna in förslag på teman inför hösten till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Avbryt

Lämna en kommentar