Gemensam utvecklingsgrupp 20 november – om samverkan med civilsamhället

Temat den 20 november för Gemensam utvecklingsgrupp är samverkan med civilsamhället. Vad menar socialförvaltningen när vi pratar om utökad samverkan? Gästar gör framtidsledare Jessica Granquist.

Tid: måndagen den 20 november, klockan 13.30-15.30
Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8 och digitalt: så här kopplar du upp dig på Webex Meetings, pdf. Länk till mötet 20 november, mötesnummer: 2742 266 2439.

Tema: samverkan med civilsamhället

Socialförvaltningens framtidsledare Jessica Granquist gästar för att ha en dialog om hur socialförvaltningen kan samverka mer med civilsamhället. Frivilligorganisationer upplever att de kan bidra mer till sociala tjänster än vad de får möjlighet till idag, genom ökad samverkan med socialförvaltningen. Samtidigt pratar socialförvaltningen om civilsamhällets betydelse i sociala tjänster och behovet av att öka samverkan. Men vad menar vi egentligen med detta?

Kommande möten hösten 2023

Under hösten fortsätter vi att samverka mot sociala tjänster vid följande tillfällen (preliminärt).

  • 18 december – om ett stadsövergripande våldsförebyggande arbete (Lisa Norén, koordinator våldsförebyggande arbete, socialförvaltningen och Emma Johansson, samhällsstrateg social hållbarhet, stadsledningsförvaltningen)

Skicka gärna in förslag på teman inför våren till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Avbryt

Lämna en kommentar