Gemensam utvecklingsgrupp 21 februari – om delaktighet och samskapande med ungdomar

Vi följer upp de aktiviteter som vi startade tillsammans under hösten för delaktighet och samskapande med barn och unga.

Tid: måndagen den 21 februari, klockan 13.30-15.30
Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8 (och digitalt: så här kopplar du upp dig på Webex Meetings, pdf)

Tema: Delaktighet och samskapande med ungdomar

Den 21 juni 2021 drog vi igång ett projekt där stadens olika verksamheter tillsammans med frivilligorganisationer skulle testa olika aktiviteter för att öka delaktighet och samskapande med barn och unga. Nu ska vi sammanställa vilka aktiviteter som projektet har lett till. Några är genomförda och klara och andra kommer att genomföras under våren.

  • Renovering av besöksrum (Framtidsverkstaden, Erikshjälpen)
  • Panelsamtal om hbtqi och identitet (ProQvi)
  • Förebyggande ungdomsprojekt på Söder (Helsam och Invasam)
  • Julfest i Hasslarp/Kattarp (Fritid Helsingborg och Byabetan)
  • Jullovsaktiviteter för yngre barn (Verdandi)

Övriga frågor

  • Minecraftprojekt på Planteringen (Invånarlab)
  • Digitala sociala tjänster på H22 City Expo

Kommande möten våren 2022

Resten av våren kommer vi att förbereda våra satsningar på invånardelaktighet och föreningssamverkan under stadsmässan H22 City Expo (som äger rum 30 maj-3 juli). Det finns flera spår för dig som vill engagera dig i sociala frågor under H22.

  • 21 mars – om omställningen från socialtjänst till sociala tjänster – vi pratar om områdesforum och inhabiton, där vi tillsammans med invånare vill förbereda för sociala tjänster som är förebyggande, tillgängliga och med individen i fokus.
  • 25 april – om skaparverkstad och guidade vandringar under H22 City Expo – en chans för föreningar att visa upp sin verksamhet och kreativiteten och kompetensen hos brukare, medlemmar och besökare.
  • 16 maj – om gemensamma insatser på H22 City Expo och deltagarengagemang – vad finns att upptäcka och besöka för dig som är intresserad av sociala frågor och hur kan vi inkludera våra gemensamma målgrupper?

Skicka gärna in förslag på teman inför hösten till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *