Gemensam utvecklingsgrupp 21 januari om stöd till föräldrar med placerade barn

Årets första Gemensamma utvecklingsgrupp har temat stöd till föräldrar med placerade barn. En del i ett sådant stöd kan vara att bilda en förening som bland annat skulle kunna förmedla stödpersoner med egen erfarenhet.

Medverkar gör deltagare i den arbetsgrupp som arbetat med föräldrastöd under det senaste året. Arbetet har bland annat resulterat i att socialförvaltningen kommer att tillsätta en tjänsteperson för stöd till föräldrar med placerade barn, men förslaget finns också att bilda en ideell förening. Förmedla gärna inbjudan till bekanta som kan ha intresse av att engagera sig i eller få stöd av en sådan föräldraförening.

Plats: Fontänhuset Helsingborg
Tid: måndagen den 21 januari, klockan 13:30-15:30

  • Stöd till föräldrar med placerade barn
  • Föreningsbidrag – vilka förutsättningar gäller 2019?
  • Arbetsgrupp Brister i samverkan
  • Rapport från våra arbetsgrupper
  • Övrigt

Kommande möten

11 februari – anhörigstöd
11 mars – tema ej klart

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *