Gemensam utvecklingsgrupp 21 november – om samverkan för psykisk hälsa

Den här gången blir det ett fullspäckat möte om vård- och insatsprogrammet, överenskommelse om psykisk hälsa, Familjen läser, Skåneveckan för psykisk hälsa och uppföljning av föreningsbidrag.

Tid: måndagen den 21 november, klockan 13.30-15.30
Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8 (och digitalt: så här kopplar du upp dig på Webex Meetings, pdf)

Tema: samverkan för psykisk hälsa

  • Psykiatrisamordnare Anna Åkerman presenterar vård- och insatsprogrammet, som ska bidra till bättre kunskap hos vårdgivare. Om vi använder bästa möjliga kunskap i mötet mellan personal i skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård och individen ökar förutsättningarna för ett bra bemötande och rätt insatser utifrån individens behov.
  • Anna berättar också om överenskommelsen för psykisk hälsa och suicidprevention, mellan förvaltningarna i Helsingborg stad.
  • En av insatserna i överenskommelsen är Familjen läser. Anne Eskilsson berättar om hur barn får de första stegen i att lära sig läsa och räkna innan skolstart, samtidigt som projektet arbetar med att öka skolförälderkompetensen.
  • Therese Richardsson, samordnare för suicidprevention, utvärderar Skåneveckan för psykisk hälsa 2022 och vill gärna ha inspel till planeringen för 2023.

Övrigt: uppföljning och återrapportering av föreningsbidrag

  • Socialnämnden vill förbättra uppföljningen av föreningsbidrag. Vilken effekt får de närmare 10 miljonerna som nämnden fördelar för invånarna? Hur kan en sådan återrapportering se ut, utan att det innebär ökad dokumentation eller administration för föreningarna? Hanna Hall och David Bergström ska skriva ett förslag till nämnden och vill ha idéer från föreningarna.

Kommande möten hösten 2022

Under hösten tar vi vidare idéerna från sommarens H22 City Expo och fortsätter att samverka mot sociala tjänster!

  • 19 december – tema ej klart

Skicka gärna in förslag på teman inför hösten till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Avbryt

Lämna en kommentar