Gemensam utvecklingsgrupp på Bryggan 16 mars

På måndag är det dags för ett nytt möte med vår gemensamma utvecklingsgrupp på Bryggan.

Tid: 16 mars 14:00-15:00

Plats: Bryggan

På agendan:

  1. Rapport från ”tillgänglighetsgruppens” första möte (läs mer om det här).
  2. Information om uppstartsmöte för samarbete mellan Lunds universitet, Helsingborgs stad och brukarorganisationerna kring brukare som mentorer för socionomstudenter och nyanställda socialsekreterare.
  3. Förslag på riktlinjer för arvoden till brukar- och närståenderepresentanter. Är de bra/tillräckligt tydliga? Hur vill organisationerna att det här ska fungera och användas? Du kan läsa utkastet här (pdf).

Väl mött!

Avbryt

Lämna en kommentar