Gigantisk förvaltning engagerar medarbetare

Socialförvaltningen har bjudit in till event på Dunkers för sina medarbetare under två dagar. Ett event som ska styrka förvaltningen genom att hitta vägar som uppmuntrar och leder till delaktighet.

Eva Jönsson och David Bergström var värdar för dagens event och hälsade oss välkomna. Vikten av att hålla tiderna enligt schema betonades extra av Eva Jönsson. Det kommer till att bli en späckad dag utlovar hon, därför av största vikt att hålla tiderna. Vi måste ge deltagarna den chans att utföra sin presentation som är beräknad.

När socialdirektören Dinah Åbinger dansar upp på scenen till tonerna av Kentas ”Just idag är jag stark” sätter hon också ribban för dagen.

– Det är så här jag känner mej sa socialdirektören vid sitt välkomsttal. Jag måste tro på det jag gör annars är det inte lönt.

Därför gav socialdirektören deltagarna i uppgift att tala med sin granne i två minuter om vad dom gjort bra under veckan i sitt arbete. Min kvinnliga granne jobbar med barn och ungdom och hade varit uppe i rätten med ett ärende, där hon tyckte att hon varit till nytta. Nytta gör vi även när vi lyssnar på varandra. Det gäller att tro på det man gör och att det gör nytta för den det är till för. Visionen är ingen riktning utan så mycket mer.

Brukaren som medskapare

– För att vi ska kunna ta oss an våra uppdrag på ett kunskapsbaserat vis, måste vi ha brukare med oss. Att se brukaren som en resurs och ingen börda skapar ett mervärde för förvaltningen.
Deras erfarenhet och vår akademiska kunskap utgör kunskapsbasen för vårt framtida arbete. Det ena utesluter inte det andra, för båda behövs i en gemensam lösning på våra problem. Visionen är att vårt arbete ej behövs, men det är ingen riktning. Vi måste utgå från att vi behövs på våra arbetsplatser och är där för att leverera så bra resultat som möjligt, tillsammans med dem vi är till för, säger Dinah Åbinger.

Digitala tjänster i socialt arbete

För att slippa sitta och blir överöst av kontorsarbete som socialarbetare är en digitalisering nödvändig.

– Vi har många uppgifter som kan utföras med hjälp av det digitala. Samt att vi frigör en massa tid för våra medarbetare, resurserna kan läggas på individen istället för bakom skrivbordet. Vi blir en effektivare förvaltning med fokus på individen, menar Dinah.

Digital medarbetare

“Digitalism” (Bara ordet gör mej förvirrad och rädd för okänt vatten. Men skapar samtidigt en nyfikenhet för  jag  vet att  behovet finnes.)

Vågar vi inte testa nya vägar genom att tänka om och nytt, springer vi kvar på samma väg livet ut. Vi måste hänga med i den digitala utvecklingen för att se hur vi kan använda den i vår förvaltning. De personliga mötena ska inte försvinna, utan förhoppningsvis med de digitala hjälpmedlen öka.

Värdefabriken

Johan Quist från Centrum för tjänsteforskning talade om tjänstelogik och resursstrukturer.

Tjänstelogik

Quist använde sig av en bilfabriksmodell för att beskriva tjänstelogik. Där underleverantörernas produkter kommer in i ena ändan av fabriken och kommer ut som en färdig produkt i andra. Kan då nyttjaren av den färdiga produkten vara delaktig i tillverkningen, blir resultatet mer hållbart (brukarmedverkan).

Resursstruktur

En del köper en bil för att ta sig mellan punkt A och punkt B, andra för att imponera. Vi har olika behov att tillfredsställa. Att leverera produkter i den offentliga sektorn där tolkningen är en variabel blir en utmaning för oss alla. Vad gör nytta och för vem? Ibland kan fördelningen bli orättvis kan tyckas, om inget behov finns. Det är kanske andra resurser som krävs eller inga alls.

Johan Quist nämner också risken för en resursstruktur. Den egna vinsten i enheten kan gå före värdet för andra. En annan risk är att ledningen ser endast den färdiga produkten som ett värde.
Det krävs en funktionell struktur med en professionell kontroll.

Det här gör vi redan

Under en timme fick vi lyssna på några exempel på vad som redan görs för att öka brukardelaktigheten på förvaltningen.

Brukarmedverkan vid rekrytering

Att använda brukare vid rekrytering av tjänstemän kan verka märkligt, men erfarenheterna är goda. En brukare kan lägga till de frågor en professionell inte tänker på. Vi kompletterar varandra med våra kunskaper och förhoppningsvis får vi ett bättre resultat.

.

Familjelösning

Dynamis och Maria Nordväst samarbetar för att få föräldrar till barn mellan 0-20 att bli en del av en lösning. Fit (Fit= Feedback informed treatment) är en metod som de använder för att mäta hur användarna upplever stödet. Även här ifrågasätts nyttan i förhållande till de som tjänsten är till för eller deras anhöriga. Att ha anhöriga som delaktiga i insatserna kan generera till en stabilare utveckling av individen.

Digitalt utanförskap

Pernilla Kvist och Thomas Naujocks presenterade Digitalt utanförskap med övertygelse.
Digitalt utanförskap började som en fråga från en av deltagarna i vår Innovationsgrupp för brukare.
När det talades om digital utveckling i socialt arbete kände en av deltagarna sig utanför. Han kunde knappt starta datorn och att logga in någonstans var omöjligt. Därför undrade han om vad som skulle hända med de som inte kunde?

Vi diskuterade lösningar om hur vi kunde lära ut till de som inte kunde. Vi kom fram till att den som lär ut inte nödvändigtvis behöver vara en professionell lärare. Det kan lika gärna vara en erfaren brukare som lär en annan brukare som saknar kunskapen.

Vi började med en kurs på Olsgården och är nu på flera platser i staden med både kurser och service. Det är kunniga brukare vilka hjälper brukare som inte har kunskapen.

Områdes- och utvecklingsarbete på Adolfsberg

Det började med Vorta Drom, en förening för romer som försöker integrera sig i samhället. Och är nu en förening som inkluderar alla. Deras arbete har utökats efterhand som man upptäcker behoven. Sedan starten på samverkansprojekten med bland andra Helsingborgs stad 2014, genom ”bättre hälsa för unga romer” har föreningen nu fått igång ett samarbete med kringliggande verksamheter i Adolfsberg.

Där jobbar de bland annat med att stötta barn att få en bra start i skolan, hjälper barn som har halkat efter i sina studier och uppmuntrar föräldrar att lämna sina barn på förskola för att de ska få samma förutsättningar som andra barn inför skolstarten. Man har även genom projektet Po drom fått en hel del deltagare till studier och arbete. Detta samarbete och föreningens drivkraft har gjort att livskvaliteten har ökat hos många av deltagarna.

Egen summering av dagen

Denna lilla person fick vara med om detta gigantiska.

Redan i trappan in till föreläsningen diskuterades om dagens innehåll och om vad man förväntade sig av dagen. För mej var det mest spännande att få lyssna på hur dom tänkt sig jobba med oss brukare. Kunde jag få några svar? Hela förmiddagen var en spännande resa att följa med på. Där den akademiska taktpinnen bytts ut mot en strategisk klocka. Några direkta svar fick jag inte men däremot en inblick i den vilja som finns att förändra till det bättre. Men även att det ska leda till en tryggare arbetsmiljö för de anställda.

Risken är att uppföljningen kräver för mycket insatser, att den minimeras eller uteblir helt.

(Text: Bengt Nilsson, Foto: Bengt Nilsson och Richard Hylerstedt)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *