Granskning av socialnämndens externa placeringar

Stadsrevisionen har beställt en granskning av socialnämndens arbete med placeringar. Rapporten visar att Helsingborg ökar antalet interna placeringar, vilket också är socialnämndens mål. Dock sätter bostadsbristen och socialförvaltningens höga personalomsättning hinder för hur snabbt det går att bygga upp nya interna lösningar.

Rapporten ser också brister i samverkan mellan utredare och behandlare, vilket kan försvåra möjligheten att hitta bästa möjliga lösning för klienten. Orsakerna till detta finns troligen i en stor personalomsättning, vilket leder till att rutiner inte alltid fungerar, och en pressad arbetssituation.

Du kan läsa hela granskningsrapporten här (pdf).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *