Heldagsutbildning i tjänstedesign den 30 maj

Den 30 maj har du chansen att få praktisk träning i att jobba med brukardelaktighet genom en heldagsutbildning i tjänstedesign. Temat för dagen är brukares upplevelse av att ha möten med socialförvaltningen. Under utbildningen kommer vi att testa nya former av brukarmedverkan.

Träna tjänstedesign och samarbeta med nya kollegor

Utbildningen utgår från temat ”designa om upplevelsen av möten med socialförvaltningen”. Under dagen kommer deltagarna att få utforska möten ur brukarperspektiv, samla kunskap och testa idéer för att förändra mötessituationen.

Deltagarna kommer arbeta i fyra arbetsgrupper, med varsin coach som stöttar gruppen med metoder och vägledning. Varje grupp innehåller deltagare från socialförvaltningen, från övriga förvaltningar i Helsingborgs stad samt brukarutvecklare (personer med egen erfarenhet av socialförvaltningens tjänster som idag är aktiva i olika utvecklingsprojekt med brukardelaktighet).

Vad får du ut av det?

Under dagen ska du få nya perspektiv (genom exemplet möten) och metodiska sätt att tänka om och testa nya idéer, som du sedan ska kunna använda för att utveckla brukardelaktigheten i ditt dagliga arbete.

Du som har egen erfarenhet

Till den här dagen söker vi nio personer med egen erfarenhet av socialförvaltningen ( = brukare). Fyra som vill delta i utbildningen under hela dagen (du anmäler dig som vanligt nedan och är med i urvalet av deltagare).

Dessutom söker vi fyra personer som kan tänka sig att ställa upp på intervju under ett par timmar om egna erfarenheter av möten på socialförvaltningen och eventuellt en som kan rollspela ett möte, tillsammans med en socialsekreterare. Är du intresserad av någon av dessa roller, kontakta mig: david.bergstrom@helsingborg.se.

Tid och plats

Tid: onsdagen den 30 maj, 08:30-16:30 (gemensam lunch för alla deltagare ingår)
Lokal: 516, femte våningen, Bredgatan 17

Om utbildningen

Tjänstedesign handlar om att utveckla hur vi arbetar med utgångspunkt i användarens upplevelse. Genom att utforma en tjänst efter användarens behov blir den relevant och effektiv.

I den här utbildningen använder vi även samskapande design, det vill säga att användare och personal kommer på och testar förändringar i en tjänst tillsammans. Målet är att förhöja kundens upplevelse av tjänsten och därmed nå ett bättre resultat, både för den enskilde och för målgruppen i stort.

Utbildningen arrangeras av enheten för idéutveckling och innovation, i samarbete med socialförvaltningen. Utbildningsledare under dagen är Richard Hylerstedt och David Bergström. Kontakta dem om du har några frågor.

Så anmäler du dig

Se till att du har tid att delta hela dagen. Skicka sedan din intresseanmälan till richard.hylerstedt@helsingborg.se senast den 18 april. Richard och David kommer att välja ut deltagare bland dem som har anmält sig så att vi får en så bra spridning på deltagare som möjligt under dagen. Senast den 25 april får du besked om du är utvald.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *