Helsingborg satsar på psykisk ohälsa hos barn och unga

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Detta ger dem sämre förutsättningar för att klara skolan och leva ett gott och långt liv. Helsingborg satsar nu ytterligare 500 000 kronor på det förebyggande arbetet.

Barn och unga som lider av psykisk ohälsa får sämre förutsättningar, konsekvenserna är dessutom omfattande för samhället. Inom ramen för PART (preventivt arbete tillsammans, en samverkan mellan socialtjänst och skola) tillskjuter Blågröna Helsingborg 500 000 kronor för att stärka det förebyggande arbetet i Helsingborg.

– Psykisk ohälsa är ett av vår tids största samhällsproblem. Vi har inte råd, varken mänskligt eller ekonomiskt, att låta delar av vår ungdomsgeneration få sämre förutsättningar för en god livskvalitet. Därför behövs krafttag för att minska den psykiska ohälsan i Helsingborg genom tidiga insatser och stöd till familjerna, säger Lars Thunberg (KD) kommunalråd och ordförande i beredningen för livskvalitet.

– Det är viktigt att fortsätta utveckla det förbyggande arbetet, inte minst inom Socialnämndens område. Därför är denna prioritering som Blågröna Helsingborg gör både viktig och angelägen, kommenterar Ann-Christin Borgman (MP) ordförande i Socialnämnden, förslaget om att förstärka PART:s arbete

Fakta om PART (www.partinfo.se)
Part Preventivt arbete tillsammans, är en samverkansform som är en viktig del i det förebyggande arbetet med barn i Helsingborg, Landskrona och Region Skåne. Forskning visar att barns möjligheter att skapa sig en positiv framtid hänger nära samman med faktorerna utbildning och hälsa. Därför har de båda städerna bestämt sig för att gemensamt försöka påverka just dessa faktorer och på så sätt förbättra barns framtidsutsikter.

För mer information
Lars Thunberg (KD) kommunalråd och ordförande i Beredningen för livskvalitet 070-628 43 10
Anders Lundström (KD) politisk sekreterare 0739-624440
Ann- Christine Borgman (MP), ordförande socialnämnden 0708-770732
Gustaf Wikund (MP) politisk sekreterare 0768-703860

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *