Helsingborg uppmärksammar suicidpreventionsdagen 8 september

Helsingborgs stad kommer att uppmärksamma den internationella suicidpreventionsdagen den 8 september (den officiella dagen är 10 september). Våra instruktörer i första hjälpen till psykisk hälsa kommer att finnas vid Söderrummet på Gustav Adolfs torg och prata om suicidprevention och första hjälpen vid psykisk ohälsa . Vi kommer också att bemanna några av våra gula vänskapsbänkar under dagen.

Välkommen till Söderrummet på Gustav Adolfs torg

Helsingborgs stad kommer tillsammans med flertalet samverkansparter att finnas tillgängliga vid Söderrummet för att prata om psykisk hälsa och suicidprevention.

Nordvästra Skånes Psykiatriambulans kommer att stå vid Söderrummet mellan klockan 12.00 och 14.00 för att visa bilen och svara på frågor.

När: 8 september, klockan 10.00-16.00
Var: Söderrummet på Gustav Adolfs torg

Medverkande: Helsingborgs stad (socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen), Svenska Kyrkan, Psykiatriambulansen, Hela Människan – Ria Helsingborg och föreningen Omtanke Helsingborg.

Vänskapsbänkarna

En gul "vänskapsbänk" där du kan sitta ned och prata. På bänken sitter tre av stadens ambassadörer och två står bakom bänken.

Helsingborgs stad vill även uppmärksamma dagen genom att sju lokala ambassadörer delar med sig av sina personliga erfarenheter av psykisk ohälsa och självmord. Åtta bänkar, så kallade ”vänskapsbänkar”, i centrala Helsingborg har målats gula för att symbolisera psykisk ohälsa och uppmuntra till samtal mellan människor.

Genom att våga fråga, våga berätta och våga lyssna förebygger vi självmord. Berättelserna har publicerats på stadens sociala medier och finnas att hitta på helsingborg.se/vanskapsbankarna.

Den 8 september kommer 4 av vänskapsbänkarna att vara bemannade av volontärer som informerar om suicidprevention och psykisk hälsa. Bänkarna som kommer vara bemannade finns på Gustav Adolfs torg, i Slottshagen, i stadsparken och på Gröningen.

Utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa

I samband med suicidpreventionsdagen erbjuder vi allmänheten en utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA). Det är en tvådagars utbildning, 2-3 november, med 20 platser. Under utbildningen lär du dig hur du bäst tar kontakt och inleder första hjälpen till psykisk hälsa när du möter någon som mår dåligt.

Mer information om utbildningen och anmälningslänk kommer den 8 september, här på öppnasoc.

Svenska kyrkan arrangerar musikandakt och ljuständning

Gustav Adolfs kyrka på Söder kommer hålla öppet under dagen för ljuständning och enskilda samtal. Mot kvällen bjuder kyrkan in till en musikandakt med ljuständning för att minnas och hedra alla de som dött i suicid.

För mer info: Gustav Adolfs kyrka – Svenska kyrkan Helsingborg

Musikandakt

Klockan 17:30-18:30 hålls musikandakten i Gustav Adolfs kyrka. Kristian Ramhov spelar och sjunger tillsammans med systrarna Sara och Sofia Thorén.

Välkommen att lyssna på musik och tända ljus, minnas i stillhet och dela känslor och tankar med dina medmänniskor.

Sjukhuspräst Lilijana, studentpräst Jessica, sjukhusdiakon Monica och församlingsdiakoner Michaela och Tina finns på plats.

Möjlighet till samtal

Innan musikandakten, mellan klockan 10:00 och 16:00 är Gustav Adolfs kyrka öppen för samtal. Präst och diakon finns på plats.

Omtanke Helsingborg informerar om självhjälpsgrupp

Snart öppnar Självhjälpshuset Ljusglimten i Helsingborg. Självhjälpshuset drivs av den ideella föreningen Omtanken i Helsingborg som kommer att vara på plats och berätta vad en självhjälpsgrupp är och vilka teman som kommer att finnas vid uppstart. De finns på plats klockan 10:30-12:00 och 13:00-14:30.

Om Suicidpreventionsdagen

Den 10 september infaller den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som startats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att uppmärksamma arbetet med att förhindra suicid. Syftet med dagen är att öka kunskapen om att förebygga suicid. I samband med den suicidpreventiva dagen anordnas arrangemang runt om i landet för att minnas de som inte längre är med oss, för att uppmärksamma arbetet med suicidprevention och för att belysa vikten av stöd till anhöriga.

För mer information, kontakta

Linnea Hasslin, samordnare för suicidprevention
Epost: Linnea.Hasslin@helsingborg.se
Telefon: 073-821 06 62

Therese Richardsson, samordnare för suicidprevention
E-post: Therese.Richardsson@helsingborg.se

Avbryt

Lämna en kommentar