Helsingborgs stad blev årets digitala storyteller

Helsingborgs stad har fått priset Årets digitala storyteller (berättare) på Nordic PR award. En del i detta är kampanjen ”Vänskapsbänkarna”, vars syfte är att synliggöra psykisk ohälsa och förebygga självmord, genom sin slogan: "Ett hej kan rädda liv!"

Motiveringen: ”Årets ”Digital Storyteller”-vinnare har visat exceptionellt berättandearbete för att uppnå organisatoriska mål. Med ett nyhetsrum fullt av olika typer av innehåll och en röst som talar till en bred publik har årets vinnare visat utmärkta färdigheter i att skapa intresse och nyfikenhet som leder till handling.”

Ambassadörer berättar om psykisk ohälsa

Under 2020 dog 1441 människor i Sverige i självmord, vilket är sju gånger så många jämfört med dödsfall i trafiken. Att prata om vårt mående är en avgörande start för att förebygga att det som inte får hända händer. Kampanjen ”Vänskapsbänkarna” bärs fram av sex lokala och modiga personer som berättar om sina personliga erfarenheter kring psykisk ohälsa och självmord i sociala medier med hopp om att deras berättelser ska hjälpa andra människor i liknande situation. Olika perspektiv skildras, exempelvis i egenskap av anhörig förälder, anhörigt barn, vän och personer som varit på botten men som är på en bättre plats idag.

Ambassadörer ståendes från vänster: Åsa, Annette. Sittandes från vänster: Fanny, Joakim och Rebecca. Ambassadören Ulrike saknas på bilden.

Gula bänkar med ett starkt symboliskt värde

Inom ramen för projektet har några av Helsingborgs bänkar målats om till gult som en symbol för psykisk ohälsa och ett mer öppet samhälle. De gula ”vänskapsbänkarna” är till för alla och uppmuntrar till samtal mellan människor. Vid varje bänk sitter en skylt som förklarar syftet med bänken.

─ Vi har på intet sätt en övertro om att en gul bänk i sig gör underverk. Vi tror dock att den har ett starkt symbolvärde som signalerar att vi är en snäll stad som bryr sig om sina invånare. Förhoppningsvis kan vi inspirera andra kommuner och sätta ämnet på agendan, säger Linnea Hasslin, samordnare för suicidprevention på socialförvaltningen i Helsingborgs stad.

Att prata om hur du mår och lyssna på hur jag mår, är en avgörande start för att motverka att det som inte får hända händer. Vem som helst kan drabbas. Samtliga ambassadörer har fotograferats på en gul bänk. Bilderna är kärnan i kampanjen och har två olika dimensioner. Det svartvita står för det mörka och sorgsna. Personen och bänken framträder i färg och står för hoppet och vägen tillbaka till glädjen. Ambassadörerna tittar dig rakt i ögonen för att gripa tag, så att du inte ska väja bort blicken.

Ambassadören Fanny Hulterström.

Samarbete över gränserna ger synergieffekter

”Vänskapsbänkarna” är ett samarbete mellan socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Ett föredömligt exempel på hur gott samarbete över förvaltningsgränserna ger synergieffekter. Med fler kontaktytor och större nätverk kan vi nå fler. Vi får också bättre förståelse för varandras verksamheter och tydligt se hur vi kan jacka i varandra, att det fysiska stadsrummet faktiskt hänger ihop med människors mående.

Läs mer om kampanjen på stadsbyggnadsförvaltningens intranät.

Nordic PR award anordnas av MyNewsDesk sedan tio år tillbaka i olika kategorier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *