Hemlöshetsfrågor samlade 42 länder på Campus i Helsingborg

Intresset var stort när Lunds universitet och Helsingborgs stad bjöd in till en heldagskonferens på Campus Helsingborg om hemlösheten i världen. Det var 209 personer från 42 olika länder som närvarade. Vår invånarreporter Bengt Nilsson var en av dem.

Allt började med att vi hälsades välkomna till eventet av FEANTSAs president Ian Tilling, med en berättelse om hur det startade 1992. Nu är konferensen inne på sin 14:e gång.

Lars Thunberg, kommunalråd (KD) i Helsingborg och ordförande i vård- och omsorgsnämnden, fortsatte med att välkomna till staden och Campus (Lunds universitet), vilka också stod som värdar för eventet. Han nämnde också om vår vackra natur och om våra utmärkelser. Att översätta Sundets pärla till engelska, vilket var det gemensamma språket under hela dagen, blev lite konstigt.

Det var alltså den 14:e gången sedan 1992 som det samlas människor från våra EU-länder, men även från andra delar av världen för att tala om hemlösheten. Problemen med hemlösheten ser ungefär likadan ut överallt, men ingen hittar en hållbar lösning. Detta har lett till att en kraftansträngning nu görs för att hitta rätt.

Varför finns det hemlösa?

“Personer som befinner sig i hemlöshet är en heterogen grupp. Det som är gemensamt för dem är att de befinner sig i en mer eller mindre osäker boendesituation och har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden.” (socialstyrelsen.se)

Anledningen till hemlöshet behöver inte alltid vara missbruksproblem utan kan bero på andra yttre omständigheter så som skilsmässa, dödsfall, arbetslöshet eller annan psykisk/fysisk ohälsa, men kan leda till missbruk och ett stort utanförskap.

Att vara ung och hemlös

Över 5 000 barn lever i hemlöshet i 25 av landets största kommuner och kunskapen är dålig om hur många barn som saknar ett hem i Sverige. (raddabarnen.se/)

Bostadsbrist

Folkmängden ökar och blir friskare samt lever längre. Detta orsakar att bostadsmarknaden blir mättad av de redan funktionella i samhället. Slumkvarter skapas av mindre attraktiva bostadsområden, där utanförskapet blir större men du får ett tak över huvudet.

Arbetsmarknad

En väg till självförsörjning. Körkort samt egen bil eller fast boende utan skulder. I dag måste du nästan vara perfekt, med hög utbildning och ett brett kontaktnät, för att passa in i samhället.

Att bli gammal

När det sker en samhällsutveckling där de äldre inte hänger med och har sin mentalitet och stolthet, finns det en stor risk för att denna målgrupp inte kan hantera utvecklingen utan hamnar utanför systemet.

Bostad först

Bostad först är något alla deltagande länder tagit fasta på. Sedan har man kommit olika långt med programmet. Oftast saknar hyresvärdarna tilltro samt insikt om problemet, därför blir det svårt att få tag i lägenheter ute i bostadsområdena.

Grunden för att kunna utvecklas på något sätt är att skapa sig en trygghet, till det behövs en plats där du kan utvecklas i egen takt, med de stödfunktioner som behövs.

Helsingborg är frontfigurer i utvecklingen av Bostad först-modellen och utbildar andra EU-länder i Bostad först-programmet.

Summering

Att så många länder träffas för att tala om hemlösheten i världen, bekräftar också att det är ett gemensamt problem. Vi drabbas oftare i dag av varandras vardag och relationsklimatet ökar mellan funktionella och mindre funktionella.

Individen i fokus

Det är individens egen vilja som måste vara dragkraften mot ett bättre leverne och till det behövs hjälp. Då är det viktigt med människor som förstår och kan lyssna på individens behov. Något som är ännu viktigare är att det ges möjligheter att utföra de olika stödfunktionerna.

(Text och bild: Bengt Nilsson)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *