Inbjudan till fokusgrupp med datalabbet

Vi söker dig som bor i Helsingborg och som vill delta i en fokusgrupp om hanteringen av persondata.

Helsingborgs stad undersöker just nu förutsättningarna för att kunna skapa tjänster för invånarna som bygger på samkörning av stora datamängder, AI (artificiell intelligens) och automatiserat beslutsfattande.

Sådana tjänster behöver inte bara uppfylla juridiska krav, utan också ta tillvara invånarnas behov och uppfattningar. Vi vill därför höra din och andra helsingborgares åsikter om vilken sorts data du är villig att dela med kommunen, hur länge du är villig att dela den, och för vilken sorts tjänster.

Genom att vara med hjälper du Helsingborgs stad att förbättra sina verksamheter och kunna erbjuda service och tjänster som ligger i tiden och som invånarna efterfrågar.

Medverkan i fokusgruppen innebär att du tillsammans med fem-sex andra invånare diskuterar scenarier kring kommunens datahantering kopplat till nya tjänster. Fokusgruppen tar två timmar och vi bjuder på fika under tiden. Vi bjuder också på en biobiljett som tack.

Fokusgruppen ingår som en del i projektet Den (ut)forskande staden, ett projekt som drivs av Helsingborg stads forsknings- och utvecklingsenhet.

Vill du vara med? Välj en av följande tider:

  • Måndag 28 mars, klockan 15.00-17.00
  • Måndag 28 mars, klockan 18.00-20.00
  • Tisdag 29 mars, klockan 17.30-19.30

Plats: Hbg Works, Drottninggatan 14, våning 3. Hitta hit!

Anmäl dig till:
Annika Nilsson, forsknings- och utvecklingsledare, Helsingborgs stad
Telefon: 070-819 38 67
E-post: annika.nilsson6@helsingborg.se

Ansvarig för fokusgruppens genomförande:
Sara Leckner, forskare, Malmö universitet
Telefon: 040-665 71 29
E-post: sara.leckner@mau.se

Deltagandet i fokusgruppen är helt frivilligt. Fokusgruppen kommer att spelas in, men filmen kommer bara att användas av forskaren för sammanställning och analys, och kommer därefter förstöras när projektet är avslutat (senast 30 juni 2022). Resultaten från fokusgrupperna presenteras i sammantagen form, inte per individ, och din medverkan är helt anonym i slutrapporten.
Har du några frågor? Hör gärna av dig till oss!

Avbryt

Lämna en kommentar