Information om nytt stödboende på Malmögatan/Kristianstadsgatan

Socialnämnden kommer att öppna ett stödboende på Malmögatan (i lokaler som tidigare kallades för Villa Louise). Inflyttning kommer att börja i slutet av oktober 2020. Boendet kommer att ha plats för 18 personer, med stöd av personal dygnet runt, med vaken natt.

I stödboendet ska personer som rehabiliteras från missbruk/beroende bo. Målet är att de ska bli självständiga och flytta ut i en egen lägenhet. De är välkända och utredda av socialförvaltningen och har i flera fall också tät och regelbunden läkarkontakt med medicinsk behandling.

Vi välkomnar dina frågor och synpunkter

Vill du ha mer information om boendet kan du boka in ett möte med socialförvaltningen. Om du vill att vi bestämmer en tid med dig eller om du vill ställa frågor direkt går det bra att kontakta oss genom att skriva ett meddelande nedan.

Frågor och svar

Varför Malmögatan?

Socialförvaltningen var i behov av fler lägenheter för den här målgruppen, då ett av våra tidigare boenden ska rivas. Vi räknar stödboenden som bostäder och de placeras i regel i vanliga bostadsområden, för att målgruppen ska kunna vara delaktiga i samhället så långt det är möjligt. Vi har redan olika former av stödboenden på flera ställen runt om i staden och det fungerar i regel bra. Här ligger boendet (karta).

Vilken är målgruppen?

Stödboendet riktar sig huvudsakligen till personer som har problem med beroende parallellt med en psykisk ohälsa, i vissa fall även kombinerat med fysisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Målgruppen är kvinnor och män över 20 år som har ett omfattande behov av stöd i boendet, med allt från praktiska saker som att betala räkningar och sköta en lägenhet eller med att bryta sin isolering och hitta en ny gemenskap och sysselsättning.

Målgruppen kommer även att få stöd och motiverande insatser för nykterhet, förbättrad livskvalitet och förmåga att vara goda grannar. Boendet kommer drivas i nära samverkan med Region Skånes beroendevård och vara bemannat dygnet runt, med vaken nattpersonal. Målet är att de boende så småningom ska klara att bo självständigt i en egen lägenhet.

Vad händer nu?

Socialförvaltningen planerar just nu för de klienter som ska flytta in i det nya boendet, det kan vara både klienter från andra stödboenden men även invånare med nya biståndsbeslut. Inflyttning börjar i slutet av oktober.

Vad händer om det blir problem?

Om någon av de boende skulle visa sig störa omgivningen finns det möjlighet att flytta dem till ett annat boende, med tätare stöd.

Skulle det uppstå problem i samband med boendet är du välkommen att kontakta personalen, på telefon 042-10 42 57.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *