Invånare + Hackathon = Inhabithon!

Under helgen 17-19 juni i Prismahuset på Oceanhamnen kommer invånare, eldsjälar och tjänstepersoner att utgå ifrån tre stora samhällsutmaningar och jobba intensivt med att hitta innovativa lösningar tillsammans. Var med och bidra med din kunskap och dina erfarenheter för att utveckla Helsingborgs sociala tjänster!

Vad ska vi göra?

Vi välkomnar dig att delta i en intensiv problemlösarhelg. Under helgen kommer vi att dela in de anmälda i olika lag som tillsammans jobbar med att ta fram en lösning på ett problem som ni har sett och har bra idéer kring. När ni jobbar tillsammans kommer ni att få stöd av våra coacher och gå igenom en designprocess där vi stöttar laget att ta fram en prototyp på idén. Våra coacher har olika kompetenser inom design, socialt arbete, offentlig förvaltning och teknik.

Vad är det vi behöver lösningar på?

  • Hur kan vi stärka motståndskraften hos individer och familjer för att främja psykisk hälsa, skapa mer integration och förebygga ungdomskriminalitet?
  • Vad spelar sociala nätverk för roll för hur vi mår?
  • Vad kan kommunen göra för att stärka de sociala nätverken och bidra till att folk mår bättre?
  • Hur kan vi skapa en omtänksam stad där vi tar bättre hand om varandra?
  • Vad spelar familjen för roll?
  • Vilka relationer är viktiga för att förebygga att unga människor hamnar i kriminalitet?
  • Vilka nätverk och relationer behöver vi stärka för att få en mer integrerad stad och hur gör vi det?

Läs mer och anmäl dig på webbplatsen för inhabiton.

Avbryt

Lämna en kommentar