IOP-avtal ger romska barn hjälp i skolarbetet

Socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg har skrivit ett avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med den romska föreningen Vorta Drom, med syfte att driva eftermiddagsskola för romska barn.

Det är Vorta Drom som har tagit initiativ till eftermiddagsskolan, och genomfört idén tillsammans med socialförvaltningen och Kubikskolan. Det började med sommarskola och resultatet blev så uppskattat att projektet har fortsatt och utvecklats under hösten. Det är tre romska ungdomar som planerar och driver eftermiddagsskolan.

Arbetsmarknadsförvaltningen finansierar tre ungdomsanställningar och socialförvaltningen bidrar med personalresurser till projektets ledning, utveckling, planering och genomförande. Bland annat genom regelbundna avstämningar med de kompetenser som krävs (pedagog, psykolog, ekonom och utvecklare).

– Vi är jätteglada för det här avtalet. Verksamheten är redan igång och ungdomarna som leder gruppen växer i sitt arbete hela tiden och har byggt upp ett förtroende hos barnen. Det betyder väldigt mycket att de tre ungdomarna får chansen att komma ut i arbetslivet, säger Ivan Kuzhicov, ordförande i Vorta Drom.

– Att förbättra romska barns framtidsutsikter och samtidigt låta tre unga få jobba med detta projekt är ytterligare steg mot att fler i Helsingborg ges möjlighet jobba och försörja sig själv, både nu och i framtiden, säger Anna Jähnke (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Behoven styr

Ungdomarna kartlägger tillsammans med respektive lärare vilka behov som barnen har i skolarbetet. Sedan träffar de barnen minst en kväll i veckan, hjälper till med läxor och andra uppgifter och gör övningar i mindre grupper. En del av verksamheten går också ut på att skapa bättre självkänsla och motverka mobbning. Detta gör gruppen genom rollspel och teater. Eftermiddagsskolan ska pågå under minst 12 månader och resultatet ska utvärderas efter halva tiden.

– Romska barn som grupp har haft det tufft i skolan. De har varit utsatta för mobbning, deras fysiska hälsa har varit dålig, de har haft stor frånvaro och deras resultat har därför blivit lidande. Nu ser vi redan en ökad motivation och självkänsla hos barnen. De rör på sig mer och är gladare. De ser att det finns vuxna som bryr sig om dem och gör något, fortsätter Ivan Kuzhicov.

Del i större projekt

Eftermiddagsskolan är en del av projektet Bättre hälsa för unga romer, som började som ett sätt att förbättra den fysiska hälsan genom att familjer tillsammans jobbar med bättre kosthållning och regelbunden träning.

– Det här projektet ger oss nya erfarenheter som vi sedan kan använda i socialtjänstens övriga utvecklingsarbete. Det är ett gott exempel på hur de som behöver vårt stöd själva är drivande och tar initiativet, vilket bland annat har gjort Per Skålén, professor vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet intresserad, säger Leif Redestig, utvecklare på socialförvaltningen.

Du kan läsa mer om Bättre hälsa för unga romer här.

IOP-avtal

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell där en frivilligorganisation bidrar på ett konkret sätt till samhällsutveckling, utan att det finns ett kommersiellt intresse. Den blågröna majoriteten i Helsingborg ser gärna fler avtal av den sorten.

– Det här är ett viktigt avtal för vårt Helsingborg och för romerna, en grupp som fortfarande lever med diskriminering varje dag. Alla barn och ungdomar ska kunna lyckas i skolan. Om du inte kan få stöd hemifrån är vi som stad skyldiga att på olika sätt ge det stödet. Avtalet kan också leda till en bättre integration för både barn och föräldrar, säger Ann-Christine Borgman (MP), ordförande i socialnämnden.

– I helgen besökte jag Kulturhuset i Borås, där det just nu pågår en utställning om romerna i Sverige i dåtid och nutid. Det gör mig ledsen att vi inte kommit längre. Det ger mig samtidigt energi för att kavla upp ärmarna och jobbar hårdare för att ingen ska utsättas för diskriminering i Helsingborg, avslutar Ann-Christine Borgman.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *