Jobb först för unga vuxna

Många unga vuxna har svårt att hitta eller behålla motivationen för drogfrihet och för att få arbetsmarknadsinsatser krävs det ofta att man behöver vara drogfri i minst sex månader. I projektet jobb först unga vuxna har vi velat testa att erbjuda ett alternativ till detta och ger unga vuxna möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet, samtidigt som de har kontakt med Maria Skåne Nordväst för att öka de drogfria timmarna.

Idag finns ungdomar och unga vuxna med skadligt bruk och beroende som står utanför arbetsmarknaden och saknar ett tryggt och välfungerande sammanhang i samhället. För att unga ska kunna ta en aktiv del av samhället behöver vi hitta flexibla lösningar och andra liknande initiativ visar att sysselsättning är en förutsättning för målgruppen att komma vidare (exempelvis Vamos i Göteborg, läs mer här). Därför kan denna satsning bidra till flera olika fördelar för både individen och samhället i stort.

Från idé till verklighet

Under hösten 2022 började vi testa en idé om hur insatsen skulle kunna se ut och organiseras, för att kunna testa skarpt under 2023. Maria Skåne Nordväst har drivit projektet i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen som har varit arbetsgivare till ungdomarna. Inom projektet har en trädgårdskreatör fått utbildning av Maria Skåne Nordväst. Ungdomarna har även haft en behandlare på plats för att stötta både ungdomarna och arbetshandledaren.

–Jag tycker att det är viktigt att jobba över gränserna och i detta projekt har vi gjort fina saker tillsammans. Trots att stadsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen har olika uppdrag så är det viktigt att samarbeta för att hitta lösningar tillsammans. Det har varit ett spännande projekt som har gett mervärde för ungdomarna där flera har gjort en fantastisk resa. De har skapat en mötesplats för helsingborgarna, en grön oas i en urban miljö med fokus på återbruk, säger Marie Holmqvist, stadsmiljöchef på stadsbyggnadsförvaltningen.

I februari 2023 startade projektet på Oslopiren, vilket är en kreativ och tillåtande plats att skapa på med olika odlingsytor. Det finns bland annat 200 odlingslådor, olika verktygsbodar, stora insektshotell, vatten för bevattning i odlingen, större verkstad med verktyg, aktivitetsytor, grafittikonstplank med mera. Trädgårdskreatören har arbetslett unga inom projektet.

De unga som rekryterats till projektet har i olika utsträckning haft pågående stöd på Maria Skåne Nordväst. De unga arbetar tre dagar i veckan och deltar i sin behandling övriga dagar. Behandling och arbete går därför hand i hand. Om det har uppstått ett avbrott för deltagare har platser fyllts på löpande med nya deltagare.

Vad händer nu?

Nu går projektet mot sitt slut och en utvärdering kommer att göras där vi intervjuar deltagare och handledare. Vi kommer att dela erfarenheterna med er när vi har sammanställt materialet. Ni kommer att få ta del av ungdomarnas upplevelse kring projektet och även en utvärdering.

Avbryt

Lämna en kommentar