Kallelse Gemensam utvecklingsgrupp 10 augusti

Efter ett kortare sommaruppehåll kör vi igång Gemensam utvecklingsgrupp igen måndagen den 10 augusti, klockan 14:00 på Bryggan.

Observera alltså att det blir en vecka tidigare än vad vi har sagt innan. Detta då Bryggan är upptagna med en konferens 17-19 augusti och programmet till Skåneveckan för psykisk hälsa ska vara inlämnat senast 17 augusti.

Aktuella punkter:

  • Program för Helsingborgs stads dag på Skåneveckan för psykisk hälsa 7 oktober
  • Brukarrepresentanter på Kvalitetsmässan 5 november i Göteborg?
  • #Jag vill Hbg – Helsingborgs stad söker invånare som vill vara med i en intervjuserie

Gå gärna med i vår Facebookgrupp för Utveckling av socialt arbete i Helsingborg, för att hålla dig informerad mellan våra möten!

Avbryt

Lämna en kommentar