Kallelse Gemensam utvecklingsgrupp 27 april

På måndag är det dags för ett nytt möte med vår gemensamma utvecklingsgrupp.

Tid: 27 april 14:00-15:00

Plats: Bryggan

På agendan:

  1. En representant från arbetsmarknadsförvaltningen (tidigare utvecklingsnämnden) kommer och pratar om hur de jobbar med en e-tjänst för försörjningsstöd och för att se hur vi jobbar med brukarmedverkan.
  2. Johanna Callegari rapporterar från ett möte med brukarföreningarnas ansvariga om en policy för arvode för brukarmedverkan.
  3. David Bergström har varit på uppstartsmöte för Skåneveckan för psykisk hälsa, som kommer att gå av stapeln 5-11 oktober. Finns det intresse av att göra något gemensamt denna vecka, eller förslag på vad Helsingborgs stad borde göra?
Avbryt

Lämna en kommentar