Kallelse till Gemensam utvecklingsgrupp 13 februari

Måndagen den 13 februari är det dags igen för Gemensam utvecklingsgrupp! Vi träffas alltså numera en gång i månaden, men i stället två timmar  – i övrigt är det samma starttid, måndagar 13:30 och plats, Bryggan.

På agendan

Första delen av mötet bygger vi på ett tema. Den här gången blir det hälsa. Vi har alla behov att förbättra vår hälsa och vår fysiska aktivitet. Hur kan vi bidra till en sådan utveckling tillsammans, till exempel genom att lära av Bättre hälsa för unga romer och i samverkan med den kommande Fritidsbanken?

Andra delen av mötet består av kortare punkter och rapporter från våra olika projekt och arbetsgrupper:

  • G7 har påbörjat ett arbete med personliga representanter, som ska underlätta för brukare att få stöd vid kontakter med exempelvis socialtjänsten. Kan/vill andra organisationer delta på ett eller annat sätt i detta?
  • CurioCity Mashup är en konferens om innovation i offentlig förvaltning som Helsingborgs stad arrangerar i Arenan 1-2 juni. Där ska vi ansvara för en monter om vårt utvecklingsarbete med brukardelaktighet i en mässa för ”tjänsteinnovation genom involvering”. Vi ska även ha en monter för om ”socialtjänst via nätet” på temat ”våga och testa digitalt” och hålla korta (fem minuter) presentationer på en scen. Hur kan vi göra detta på ett bra sätt tillsammans?
  • Socialförvaltningen vill utveckla ett stöd till föräldrar med placerade barn. Vi söker därför föräldrar med egen erfarenhet av att ha sina barn placerade som kan ingå i en arbetsgrupp.
  • Vi har haft ett första möte med Maskrosbarn, för att se hur vi kan samarbeta kring innovationsarbete med ungdomar.
  • Rapporter från projekt och arbetsgrupper
  • Övrigt

Kommande möten

Vårens möten med Gemensam utvecklingsgrupp blir:

13 februari
13 mars
24 april
22 maj

Samtidigt har vi bildat en Ledningsgrupp för utveckling, som ska träffas varannan vecka och samordna våra olika projekt och arbetsgrupper och ta upp övriga gemensamma frågor för våra organisationer. I ledningsgruppen sitter utsedda representanter för Bryggan, G7, Ria, Vorta Drom, arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen. Om du vill vara med på något av ledningsgruppens möten är det bara att kontakta David Bergström eller Leif Redestig.

Du kan följa utvecklingsarbetet här på öppnasoc.se.
Gå gärna med i vår Facebookgrupp Utveckling av socialt arbete i Helsingborg, för att hålla dig uppdaterad om vad som händer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *