Klipp och klistra för bättre sociala tjänster

Den 30 maj var det utbildningsdag i tjänstedesign på socialförvaltningen, tillsammans med stadens enhet för idéutveckling och innovation. Bland deltagarna fanns medarbetare från socialförvaltningen, från andra förvaltningar i staden och personer med egen erfarenhet av våra tjänster. Bengt Nilsson har skrivit ned sina reflektioner över dagen.

(Det här är en krönika ur brukarperspektiv och tolkningarna och åsikterna är skribentens egna.)

Tjänstedesignen leker sig in i förvaltningen. Med enkla medel som metod, tar ungdomarna tag i allvaret kring samarbete. Oftast är det enkla för lätt att utföra och genererar inga vinster. Att titta närmare sig själv för att hitta lösningar, skapar och kräver ett egenansvar. Delaktigheten är ett måste från alla aktörer, vad det än gäller för frågor. Ingen fråga är för liten att ta upp i ett sådant här scenario.

Någon brist på hjälpmedel i vår lilla fantasivärld fanns där inte. Väggar, golv och tak fick tjänstgöra som arbetsytor eller utställningsplatser. Det blev livade diskussioner om allt möjligt vi såg som hinder i förvaltningen. Nu gavs vi möjlighet att beskriva med illustrerade bilder om vad och hur vi tänkte. Vi klippte och klistrade om vart annat, valen var obegränsade och resurserna enorma.

Resultatet av dagen var att medarbetarna fick en chans att testa något utanför ramarna. Är det med lek vi kan komma närmare i samarbetet och förståelsen för varandra, känns detta som ett vinnande koncept. Att ta vuxna beslut förknippas inte med lek precis. Men här leker vuxna fram sina beslut och tankar kring olika frågor. När vi tänker som ett barn och inga hinder finns får vi en möjlighet att skapa utöver det vanliga. Begränsningarna som ramverk och sekretess finns inte i samma värld.

(Text: Bengt Nilsson, Foto: David Bergström)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *