Kom och fira familjecentralens dag med oss!

Den 19 september ska stadens familjecentraler slå samman och arrangera ett gemensamt firande som är öppet för alla. Medarbetare från familjecentralerna kommer att vara på plats för att möta och välkomna besökande familjer och barn i Stadsparken vid lekplatsen mellan klockan 14:00-16:00.

Den nationella föreningen för familjecentralers främjande uppmuntrar familjecentraler i hela landet att uppmärksamma den förebyggande och hälsofrämjande arenan som familjecentralen är i samhället.

Evenemanget kommer att innehålla en mängd olika aktiviteter och möjligheter för besökarna att lära sig mer om vad familjecentraler har att erbjuda. Vi firar med bland annat:

  • sångstund med förskollärarna från öppna förskolan
  • sagostund med bibliotekarier från stadsbiblioteket och
  • hälsosamma aktiviteter via BVC
  • råd kring kvinnohälsa från barnmorskorna
  • tipsrunda om barnkonventionen och information om olika föräldrakurser som erbjuds i staden.

En hemlig gäst tittar även in under dagen. Varmt välkomna!