Lagarbetare som vill att helsingborgarna ska vara stolta över sin stad

Emelie Erixon är ny socialdirektör som hoppas att ansökningarna bli fler än anmälningarna. Vår invånarreporter Tea Kemppainen har träffat henne.

Bild på Emelie Erixon (länk till större bild).Frivillighet framför tvång är en av de saker hon hoppas att hennes chefsskap ska leda till. I praktiken innebär det att människor ska söka hjälp oavsett om det gäller enskilda personer eller familjer. Socialförvaltningen i Helsingborg har inte hand om ekonomiskt bistånd, det som i folkmun kallas socialbidrag, utan en stor del av verksamheten handlar om förebyggande och stöd – till stor del styrda av socialtjänstlagen med mera.

Barn som far illa, personer som är inne i missbruk, och därmed utgör en fara för sig själva, hemlösa, personer med psykisk ohälsa – och inte minst invånare som lever under psykisk och fysisk misshandel. Oavsett område hoppas Emelie Erixon att folk ska känna sådant förtroende för förvaltningen att de väljer att höra av sig istället för att bära på problemen själva, tills det går för långt och någon annan anmäler.

Som ledare ser hon lagarbetet som det viktiga, att kunna delegera till dem som har den mer specifika kunskapen och jobbar med de respektive frågorna dagligen.
– För mig är inte det viktiga att jag måste vara inblandad i allt, utan att de som har bästa kompetensen ska få mandat att arbeta med det de kan bäst.

Till och med 2022 kommer nämndens inriktning, uppdrag och mål att gälla.
– Just nu har vi kvar vår målbild och socialnämndens uppdrag och inriktning, säger Emelie Erixon.
– Jag ser ingen anledning till att börja med att ändra i en välfungerande verksamhet. Istället har jag valt att vara ute i verksamheterna och lyssna på de anställda.

Utifrån det och utifrån invånarnas önskemål kommer också socialförvaltningen att utforma sin framtida verksamhet. Och följa upp nyttan av tjänster. De har även knutit forskare har till det arbetet.
– Allt för att se att våra tjänster upplevs ge nytta för invånarna.
– Det här med att invånarna har fått vara med och säga sitt känns mycket bra och just nu håller vi också på att se över hur de ska kunna finnas med i ännu större utsträckning, säger Emelie.

Hur exakt det arbetet ska se ut är inte klart än, just nu tittar man på alla möjligheter för att få med så många personer som möjligt och gärna olika brukare för olika frågor. Människor som berörs ska helt kunna vara med och säga sitt innan beslut som rör dem fattas.

Några ledord har hon gjort till sina.
– Nyfiket lyssnande och delaktighet. Jag vill att helsingborgarna ska känna sig stolta över sin stad – att de ska känna att det är deras.

Själv trivs hon väldigt bra här. Även om hon kommer från trakterna kring Östersund, det vill säga mer fjällnära miljö, så älskar hon havet.
– För mig är det ganska lika miljöer. Det mäktiga och oändliga ger en känsla av frihet.

Emelie Erixon ser sitt lyssnande och att hon är bra på att få med andra i arbetet, som styrkor i sitt ledarskap. Det hon själv anser att hon måste jobba mer med är tålamodet.
– Jag är väldigt snabb i tanken och något otålig. Men jag jobbar för att bli bättre på det hela tiden.

När hon inte är socialchef är hon gärna med familjen, maken och barnen. Trädgårdsodling och utflykter runt i Skåne har det blivit en hel del av.

Socialförvaltningen kommer även vara en del i Helsingborgs stads välfärdssatsning H22, som kommer att bli till en stadsmässa i 35 dagar sommaren 2022. För deras del kommer det att bli mycket samtal och inspirationsaktiviteter.

Vad som kommer att ske mer konkret framöver vill socialdirektören inte berätta om för tillfället. Just nu håller hon på att spela in en film. Den kommer att visas under hösten och förklara hur hon ser på framtiden.
– Men klart är att vi vill att brukarna ska vara delaktiga i större utsträckning och få vara med och påverka.

TEXT OCH BILD: TEA KEMPPAINEN

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *