Ledningsgrupp för utveckling 8 mars – protokoll och brukarperspektiv

Torsdagen den 8 mars hade Ledningsgrupp för utveckling möte i källarlokalerna på Guldsmedsgatan 8. Här kan du läsa protokollet och om mötet ur vår brukarreporter Bengts perspektiv.

På mötet fick vi en presentation av samlingslokalen Källaren, stödboendeenhetens verksamhet G8 och kamratföreningen G7. Vi pratade också om utvecklingsarbete som insats, med digitalt utanförskap och brukarreportrar som exempel.

Protokoll från Ledningsgrupp för utveckling 8 mars (pdf).

Var? När? Och hur? Ledningsgrupp för utveckling ur brukarperspektiv

Ledningsgruppen för utveckling har beslutat att vara transportabla vid sina möten. Därför flyttar möten mellan arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen, men också ut till våra brukarföreningar. Nu var det G7:s tur att berätta lite om sin verksamhet.

Jag och min kollega anlände i god tid. Väl framme på plats upptäckte jag några spår i snön, som jag inte förstod. Förklaringen lät inte vänta på sig.

När jag frågade efter skyffeln jag skulle skotta gången med, fick jag veta att en annan kollega från arbetsmarknadsförvaltningen hade varit där med sin permobil. Trots två nedgångar fanns inga möjligheter för honom att ta sig ner. En resurs som hade behövts under mötet fick därför vända i dörren.

Mötet inleddes med att Eva Henriksson (G7) hälsade oss välkomna till Källaren.

Källaren

Källaren är en öppen lokal och plats där människor i det bostadssociala programmet kan mötas och umgås.

En mysig källarlokal. Lågt till tak med vitmålade stenväggar. Här samlas de som vill ha en stund tillsammans. Någon form av sysselsättning är på gång. Men det är svårt, säger Eva som är ansvarig för träffpunkten Källaren. När vi väl ska starta med typ drejning, då svalnar intresset från deltagarna. De vill göra något annat. Att lägga pengar på något ingen vill göra, kan verka dumt. Att något är på gång för att sysselsätta de boende som finns runt om i staden, märktes. Stödboendeenhetens G8-grupp är den personal som ansvarar för Källaren.

Bostad först

Bostad först är ett fungerande och bra koncept. Med uppföljning och stöttning som modell.

Att få någonstans att kunna utvecklas på, är grunden för nytt liv.

”En liten risk är att målgruppen som insatsen riktar sig till, blir för svår att hantera. Och en annan målgrupp som är mer lätthanterlig tar vid. Behoven av Bostad först finns i mer än en målgrupp när det gäller hemlösa.”

Samverkan är i full gång med lösningar på våra gemensamma problem i målgruppen/hemlösa. Vi har mycket kvar att göra. Att behaga och tillgodose allas intresse i en svår fråga och tar tid.

G7

G7 är en kamratförening för de boendeformer vi har i staden samt för stadens egna behandlingshem.

Det är inte bara att flytta in i en lägenhet och sedan är problemet löst. Det krävs mod, kraft och stöttning. I just G7 finns en fungerande stöttning. Onsdagsträffarna får medlemmarna att känna sig välkomna till en gemenskap. G7 är också en aktör i förvaltningsarbetet.

Brukarreporter/kommunikation

För att förvaltningen ska få in mer information till sina åtgärder från målgruppen, behövs en brukare för denna tjänst. Vi får en större inblick i åtgärdernas effekter/resultat, och hittar rätt snabbare.

Tjänstelogik

Tjänstelogik innebär att utgå ifrån nyttan och värdet som förvaltningens produkter gör eller skulle kunna göra för våra brukare.

Ledningsgrupp för utveckling

Gruppen består av socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen, men även brukarföreningar.

Text: Bengt Nilsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *