Liten nedgång av akut hemlöshet i Helsingborg

Årets hemlöshetskartläggning visar att 69 personer befann sig i akut hemlöshet i januari. Det är tre färre än 2016. Omsättningen av personer är fortsatt stor. Det är endast fyra personer som har varit akut hemlösa i de tre senaste mätningarna.

Utifrån kartläggningarna de senaste 5 åren verkar hemlösheten hålla sig på ungefär samma nivå (med undantag av 2014 som visade en markant men tillfällig ökning). Under förra året var det en ökning med nio personer från året innan.  I år är det åter en liten minskning.

Resultatet i korthet

  • Av de 69 personerna som var akut hemlösa under mätveckan var 59 folkbokförda i Helsingborgs kommun.
  • Den största gruppen av de akut hemlösa är i åldersspannet mellan 28-37 år gamla. Den yngste var 19 år och den äldste 68 år.
  • Av målgruppen så var det 21 personer som sov utomhus eller i offentliga utrymmen, vilket var 1 mer än 2016.
  • Av de 69 var det 23 personer som enbart ansåg sig vara i behov av boende. Av de övriga behövde 20 personer missbruksbehandling, 6 personer behövde hjälp med psykisk ohälsa samt 13 personer med både missbruk och psykiskt ohälsa.
  • Kartläggningen visade att 34 personer hade en kontakt med vuxenverksamheten under mätperioden, men frågan belyser inte frekvensen i kontakten eller resultatet av insatserna. Arbetsmarknadsförvaltningen hade en pågående kontakt med 32 personer. Det innebär att 21 personer inte hade någon som helst kontakt med myndigheterna.
  • I årets kartläggning kan vi åter se en ökning av hemlösa kvinnor efter förra årets minskning.
  • Sedan Hemlösas Hus stängde för övernattningar april 2015 har socialtjänstens boendeenhet erbjudit långsiktiga boendelösningar för målgruppen med missbruk/psykisk ohälsa. Vi kan se att endast 4 personer har varit akut hemlösa under de tre senaste kartläggningarna.

Om kartläggningen

Vecka 3 i januari 2017 genomförde socialförvaltningens vuxenverksamhet den årliga hemlöshetskartläggningen tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen, Hemlösas Hus, Ria – Hela människan, Värmestugan och PO – Skåne.

Rapporten redovisar antalet akut hemlösa i Helsingborgs stad enligt socialstyrelsens definition av akut hemlöshet – situation 1. Undersökningen redovisar främst de personer som befinner sig i en social hemlöshet beroende på missbruk eller psykisk ohälsa, eller i kombination.

Kartläggningen ger inga exakta siffror då vi känner till att en del hemlösa pendlar mellan olika kommuner och att ett fåtal inte velat samarbeta med frivillighetsorganisationerna genom att vägra uppge namn och personnummer.

EU-migranter är en hemlös grupp som också sover ute eller utnyttjar de offentliga utrymmena. De uppehåller sig också frekvent hos de olika frivillighetsorganisationerna i Helsingborg. De har dock inte räknats in i den här kartläggningen.

Du kan läsa hela kartläggningen här (pdf).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *