Månadsrapport till socialnämnden maj 2015

Socialförvaltningens resultat till och med maj månad 2015 är ett underskott på 4,8 miljoner kronor. Underskottet beror framförallt på ett ökat antal klienter och höga kostnader för externa placeringar, framförallt institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar.

Samtidigt ökar förvaltningens lönekostnader, på grund av löneöversyn i april och nya boendeverksamheter som tillkommer.

Månadsrapport maj 2015.

Avbryt

Lämna en kommentar