Minnesanteckningar från arbetsgrupp för ökad tillgänglighet

På mötet tog vi upp hur vi kan få en djupare förståelse för hur brukare upplever väntetiden innan de får träffa en ansvarig handläggare. Handläggare ska börja med att ställa frågor till brukaren om detta. Sedan sammanställer vi svar och analyserar resultatet på ett möte på Bryggan den 26 maj 13:00-15:00.

Vi pratade också om möjligheten att kunna följa sitt ärende via en e-tjänst på webben. Informationen på webben behöver också utvecklas, med till exempel film.

Den som kommer till mottagningen brukar få med sig en liten lista med saker de kan göra själva eller med stöd av en brukarorganisation under väntetiden.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Avbryt

Lämna en kommentar