Minnesanteckningar från arbetsgrupp om mentorskap för nyanställda

Idén om att brukare ska fungera som mentorer/handledare för nyanställda socialsekreterare har kommit upp i en innovationsgrupp där både brukare och representanter från socialförvaltningen deltar. Det skulle bidra till att minska glappet mellan socionomutbildningen och det praktiska arbetet när du som socialarbetare ”kommer ut i verkligheten”.

Du kan läsa minnesanteckningarna från arbetsgruppens första möte här (pdf).

Avbryt

Lämna en kommentar