Minnesanteckningar från Bryggan 2 mars

I måndags var psykiatrisamordnaren Åke Malmén med och berättade om planerna på ett nytt brukarråd. David Bergström visade den här webbplatsen och vill gärna ha in idéer om hur den ska utvecklas och användas. Dessutom finns facebookgruppen ”Utveckling av socialt arbete i Helsingborg”, för den som vill diskutera mer eller ställa frågor mellan våra möten.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Avbryt

Lämna en kommentar