Minnesanteckningar från gemensam utvecklingsgrupp 11 maj

Måndagens möte ägnades bland annat åt information om den nya klarspråksgruppen, Skåneveckan för psykisk hälsa, förslag om stödpersoner med egen erfarenhet vid möten med socialtjänsten och schablonbelopp för arvodering till brukarorganisationer.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Avbryt

Lämna en kommentar