Minnesanteckningar från gemensam utvecklingsgrupp 16 mars

Under måndagens möte på Bryggan rapporterade vi från tillgänglighetsgruppens första möte. Bo Pettersson och Johanna Callegari informerade om ett mentorsprojekt för nyanställda socialsekreterare. Vi pratade också om ett förslag på riktlinjer för arvoden för brukarmedverkan.

Du kan läsa minnesanteckningarna är (pdf).

Avbryt

Lämna en kommentar