Minnesanteckningar från Gemensam utvecklingsgrupp 24 februari

Veckans tema var sysselsättning och gästades av Gabriella Sundberg från pingstkyrkans second hand och Magnus Nilvér från arbetsmarknadsförvaltningens näringslivs- och matchningsenhet.

Gabriella Sundberg som är verksamhetschef på pingstkyrkans second hand berättade lite om hur de jobbar med en arbetsrehabiliterande arbetsmiljö. I butikerna jobbar personer som har varit långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Det handlar om allt från några timmars sysselsättning till arbetsträning och OSA-anställningar. Alla gör det de kan och det de orkar och bidrar alla på något sätt. De jobbar även med att förbereda dem som ska vidare ut i arbetslivet med arbetslivserfarenhet. Detta ska vara skjutsen ut.

Magnus Nilver från arbetsmarknadsförvaltningens näringslivs- och matchningsenhet berättade om hur de inkluderar socialt ansvarstagande vid upphandlingar. Det handlar om att företag som staden anlitar för att köpa in varor eller tjänster får erbjudandet att också skapa platser för arbetsträning. Man hjälper och ger stöd till människor ut i arbetslivet och studier och ungefär 330 personer har fått praktik eller anställning den här vägen. Det har inte gått bra för alla. Vi i staden behöver lära oss om hur vi tar om hand om dem som kommer ut i sysselsättning, men som behöver fortsatt stöd.

Pernilla Kvist och Björn Wäst har i uppdrag att undersöka hur vi kan skapa sysselsättning för socialförvaltningens målgrupper med missbruk och/eller psykisk ohälsa, tillsammans med andra förvaltningar i staden och frivilligorganisationer. De har mött olika syn på vad som behövs, några vill ha ett riktigt jobb med lön, andra bara en trygg praktik utan krav, men där de känner sig delaktiga och behövda. Alla känner att de behöver fortsatt stöd då många är sjukskrivna eller förtidspensionerade utifrån missbruk.

Det finns många föreningar som vill hjälpa till men vet inte hur.

H22 är en stadsmässa som Helsingborgs stad kommer att arrangera under 35 dagar 2022 mellan 30 maj till 5 juli. Det är också en satsning på nya välfärdslösningar, där varje förvaltning har fått pengar särskilt avsatta för att jobba med nyskapande. Tanken är att nya lösningar både ska kunna visas upp och testas under mässan. Det kan handla om allt från digitala lösningar till avlopp och avfallshantering till socialt arbete för att bryta ensamhet, främja sammanbildning av olika slag och skapa meningsfull sysselsättning. Nu vill staden samarbeta med invånare och föreningar för att komma igång med arbetet. Som invånare eller förening kan du engagera dig på tre olika sätt:

  •  Som medskapare om du ha en idé du vill genomföra i samverkan med staden.
  •  Som testperson för nya idéer.
  •  Som guide eller ambassadör under själva stadsmässan.

Du kan också ingå i socialförvaltningens H22-grupp om du vill jobba specifikt med sociala frågor. Kontakta david.bergstrom@helsingborg.se för att anmäla intresse.

Läs alla anteckningar från mötet: Minnesanteckningar 24 februari PDF

Kommande möten

  • 16 mars – stöd för unga att få arbete (Smart väg och Ung framtid)
  • 20 april – case management (vård- och stödsamordnare)?
  • 18 maj – tema ej klart

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *