Minnesanteckningar från gemensam utvecklingsgrupp 30 mars

Under måndagens möte pratade vi om vilka olika grupper med brukarmedverkan som finns knutna till socialförvaltningens utvecklingsarbete och hur de förhåller sig till varandra.

Vi tog också upp socialförvaltningens satsning på e-tjänster och klarspråk.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Avbryt

Lämna en kommentar