Minnesanteckningar från tillgänglighetsgruppen 23 mars

Arbetsgruppen för ökad tillgänglighet i socialförvaltningens vuxenverksamhet hade sitt andra möte 23 mars. Gruppen ska titta på hur socialförvaltningen och brukarorganisationerna tillsammans kan underlätta för den enskilde under väntetiden mellan första kontakten med socialförvaltningen till mötet med en ansvarig handläggare på utredningsenheten.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Avbryt

Lämna en kommentar