Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 13 april

Den här gången gick vi igenom nya funktioner på den här sidan. Under fliken Utveckling och Delaktighet brukare finns det korta beskrivningar och samlade protokoll från våra olika grupper och kalender med våra möten.

Frågan om e-tjänster på webben kom också igen. Det efterfrågades bland annat möjlighet att logga in för att få en överblick över sitt ärende och bokade möten.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Avbryt

Lämna en kommentar