Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 16 december 2019

Temat för decembermötet var föreningarnas förutsättningar. Vi hade en liten workshop om hur vi kan samverka mer och Joakim Grina från Sopact/Lunds universitet tipsade om hur föreningar kan söka pengar från olika fonder.

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 16 december 2019 (pdf)

Presentation Sopact (pdf)

Kommande möten

  • 20 januari – tema: barnkonventionen blir svensk lag
  • 24 februari – tema ej klart
  • 16 mars – tema ej klart
  • 20 april – tema ej klart
  • 18 maj – tema ej klart

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *