Gemensam utvecklingsgrupp en gång i månaden – minnesanteckningar från 16 januari

På Gemensam utvecklingsgrupp 16 januari bestämde vi att vi framöver ska träffas en gång i månaden, men ha något längre möten. I övrigt blir det samma tid, måndagar 13:30 och plats, Bryggan.

Vårens möten med Gemensam utvecklingsgrupp blir:

  • 13 februari
  • 13 mars
  • 24 april
  • 22 maj

Samtidigt bildas en ledningsgrupp för utveckling, som ska träffas varannan vecka och samordna våra olika projekt och arbetsgrupper och ta upp övriga gemensamma frågor för våra organisationer. I ledningsgruppen sitter utsedda representanter för Brygga, G7, Ria, Vorta Drom och socialförvaltningen.

CurioCity Mashup är en konferens om innovation i offentlig förvaltning som Helsingborgs stad arrangerar i Arenan 1-2 juni. Där ska vi hålla i en halvdag om vårt utvecklingsarbete med brukardelaktighet.

Under måndagens möte tog vi bland annat även upp det nya projektet Personlig representant som G7 drar igång efter idé från innovationsgruppen, samskapade tjänster och samverkan med Maskrosbarn.

Vi hade också besök från stadsbyggnadsförvaltningen, vilket ledde till att ett par förslag kom upp för deras verksamhet:

  • Ett minnesmärke för kamrater som gått bort på grund av missbruk och utanförskap.
    • Det går att ordna och stadsbyggnadsförvaltningen ska kontakta Bo Pettersson om detta.
  • Instruktioner för hur du använder stadens utegym.
    • Det är på gång med bildinstruktioner på plats och instruktörer som ska komma ut och visa hur du använder redskapen. Stadsbyggnadsförvaltningen har också erbjudit specialtillfällen för de brukare som vill få instruktioner – och som sedan kanske kan lära vidare i sina respektive nätverk.

Du kan läsa minnesanteckningar här (pdf)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *