Minnesanteckningar – gemensam utvecklingsgrupp 16 mars

Temat för mötet denna månad var sysselsättning för unga. På mötet medverkade Ann-Sofie Thurfjell och Jennie Eng från arbetsförmedlingen och Birgitta Persson från Skol- och fritidsförvaltningen.

Ann-Sofie och Jennie presenterade och berättade om ESP – projektet, Ung framtid 2.0. Projektet jobbar med att få ut fler ungdomar i åldern 16-29 år i utbildning och jobb. De jobbar bland annat med studier för lågutbildade, intensivt matchningsarbete och studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF). Huvudmålet är att fler ungdomar ska fullfölja gymnasieutbildning.

Birgitta berättade om en insats som staden erhåller. Smart väg är riktad till ungdomar mellan 16-20 år som inte har fullföljt en gymnasieutbildning. Man jobbar med ungdomarna en och en istället för i grupp då denna grupp inte visat intresse för grupphjälp utan haft behov av en mer inviduell hjälp. Många hoppar av gymnasiet av olika anledningar. Detta kan handla om mobbning, utanförskap, otillräckligt stöd i skolgång och uppväxt, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Insatsen är en samverkan mellan skol- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och Region Skåne.

Här kan ni läsa alla anteckningar på mötet – Minnesanteckningar 16 mars

Kommande möten

Datum och teman för vårens möten är preliminära, med tanke på Corona-viruset. Vi undersöker möjligheterna att ha webbsända möten så länge krisen varar.

  •  20 april – case management (vård- och stödsamordnare)
  • 11 maj – framtidens kultur i Helsingborg
  • 25 maj/1 juni – vårdens rutiner för receptbelagda mediciner (ej klart)

Har du frågor eller önskemål om teman för kommande möten, mejla: david.bergstrom@helsingborg.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *