Minnesanteckningar-Gemensam utvecklingsgrupp 20 januari

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Gemensam utvecklingsgrupp träffades den 20 januari och pratade om vad skillnaden kommer att vara och varför barnkonventionen behöver bli lag.

Sverige godkände barnkonventionen redan år 1990. Barnkonventionen består av sammanlagt 54 artiklar, 42 av dessa är rättsliga och 12 artiklar beskriver hur stater ska arbeta med barnkonventionen. Tidigare har man handplockat några artiklar som man valt att agera från. Idag ska alla artiklar noggrant granskas och följas. Huvudsyftet är att lyfta rättigheter som barn har och ändra inställning. Barn är kompetenta och självständiga individer, de har lika stor rätt till talan och deras talan ska man lyssna till, med andra ord så ska vi visa barnen respekt.

Hos socialtjänsten ökar kraven på att kunna alla artiklar och tillämpa dem i arbetet, det räcker inte att bara känna till konventionen.

Therese Lundin och Hanna Burnesson från Part (Preventivt Arbete Tillsammans) berättade om två projekt om hälsa och delaktighet för barn och ungdomar. Projektet GoFar som erbjuder ungdomar fysisk aktivitet på recept finns nu att tillgå på 10 skolor. De försöker att förhålla sig till den nya lagen och har påbörjat arbetet genom att ta fokus från barnperspektiv till barnets perspektiv. Ett sätt som har testats inom GoFar är att samtala samtidigt som barnen visuellt får teckna upp till exempel hur vardagen ser ut och vilka personer som är viktiga i deras nätverk.

Är du intresserad av att veta mer om vad som sades på mötet så finns länk nedanför.
Minnesanteckningar – Gemensam utvecklingsgrupp 20 januari 2020

Är du intresserad av att läsa mer om barnkonventionen så kan du läsa mer på unicef hemsida.
unicef.se/barnkonventionen

Nästa möte sker den 24 februari, med tema sysselsättning och arbetsträning.

Är du intresserad av att vara med på möte och vill ta upp något speciellt tema så skicka ett mejl till: david.bergstrom@helsingborg.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *