Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 27 april

I måndags hade vi bjudit in Gösta Strand från arbetsmarknadsförvaltningen (AMF). AMF har ansvar för bland annat försörjningsstöd och sysselsättning. Vi pratade om samverkan och brukarinflytande och kom bland annat fram till att Gösta borde fortsätta att sitta med i gruppen.

Dessutom tog vi upp klarspråk, Skåneveckan för psykisk hälsa och arvodering till brukarrepresentanter.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Avbryt

Lämna en kommentar