Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 31 augusti

På mötet den 31 augusti berättade Bryggan om resultatet av sin konferens 17-19 augusti. Dessutom tog vi upp att socialförvaltningen ska samarbeta med regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve, att socialdirektören söker brukarrepresentanter till Kvalitetsmässan i Göteborg 5 november och att arbetsmarknadsförvaltningen undrar hur stor andel av brukarorganisationernas medlemmar som går på försörjningsstöd.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *