Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 6 juli

Utvecklingsgruppen tog den här gången upp internetkunskap som ett demokratiprojekt och samverkan mellan Helsingborgs stad och Region Skåne om missbruksvård. De beslutade också att gruppen tar ett sommaruppehåll till måndagen den (OBS! Ändrat datum!) 10 augusti, då vi träffas som vanligt på Bryggan klockan 14:00.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Avbryt

Lämna en kommentar