Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 8 juni

Här kommer minnesanteckningarna från mötet på Bryggan 8 juni. Margit Bengtsson från arbetsmarknadsförvaltningen besökte oss för att prata om e-tjänsten för försörjningsstöd och Bryggans USA-resenärer berättade om sina erfarenheter.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Avbryt

Lämna en kommentar