Minnesanteckningar Inflytanderåd (tidigare brukarråd)

På sitt tredje möte beslutade Helsingborgs stads och Region Skånes brukarråd att från och med nu kalla sig Inflytanderåd.

Gruppen ska bland annat bereda frågor till Lokalt samråd, ett samverkansråd mellan Helsingborgs stad, Region Skåne, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Nästa lokala samråd 8 maj är inställt, men ett nytt datum kommer inom kort. Då ska organisationskonsulten Johanna Eriksson komma och prata om samverkan. Som brukarrepresentanter till Lokalt samråd valdes Thomas Naujocks (RSMH) och Lars Bogren (Schizofreniföreningen).

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Avbryt

Lämna en kommentar